Zemědělské stroje a zařízení

Reference

Provedené zakázky


PAWLICA s.r.o.
• Oprava elevátorů na OS 21 kt ve Svitavách
• Oprava redlerů
• Výměna čističky obilí ve Studénce
• Montáž čističky obilí na obilním sile v Rohatci

AgroZZN, a.s.
• Oprava teplovzdušných výměníků k sušárnám obilí ZZN Rakovník
• Oprava teplovzdušných výměníků Vrbno nad Lesy
• Oprava korečkového dopravníku EV 220 Vrbno nad Lesy
• Oprava kruhového rozdělovače Podbořany
• Oprava sušárny obilí LSO 25 r/h Velká Bučina
• Oprava aspirateru ASP 750

Frýdlantská zemědělská a.s.
• Oprava míchárny krmiv farma Lubno
• Oprava elevátorů na VKS Lubno
• Oprava zastřešení expedičního zásobníku

ZZN Pelhřimov a.s.
• Oprava elevátorů v Pelhřimově
• Oprava řetězového dopravníku v Pelhřimově
• Oprava řetězového dopravníku RTD 260
• Oprava řetězového dopravníku na VKS v Pelhřimově
• Oprava výpusti prachových zásobníků
• Oprava dopravních cest na obilním sile v Polné
• Oprava elevátoru na sile Zdislavice

Agro Stošíkovice, s.r.o.
• Dodávka expedičních zásobníků
• Dodávky zařízení pro hrachovou linku v Prosiměřicích
• Výměna, oprava expedičních zásobníků v Banticích

DSO Strachotice, Slup
• Oprava nádrže v ČOV Strachotice

Zemědělské družstvo Oleksovice – Čejkovice
• Zadní sklad Čejkovice - přístavba příjmu

Agro 2000 s.r.o.
• Oprava posklizňové linky obilí Jalovisko
• Oprava dopravního zařízení
• Výměna elevátoru na sile Banín
• Oprava dopravníků na PL v Plenkovicích
• Montáž aspirateru ve středisku Jalovisko
• Oprava elektroinstalace
• Dodávka a montáž podjezdných zásobníků na mouku
• Montáž redlerů
• Oprava příjmového koše Hrotovice
• Dodávka řetězových dopravníků

GRANERO Vlasatice s.r.o.
• Dodávka příjmové linky skladu obilí ve Vlasaticích
• Dodávku a montáž příjmového dopravníku obílí středisko Hevlín
• Výměna dopravníků pod násypkou
• Oprava elevátoru
• Dodávka roštu pro mycí rampu

AGRO Teplice, a.s.
• Oprava technologického zařízení na sile ve Zdicích
• Generální opravy ASP 750 ve Zdicích
• Generální opravy výměníku OTV 1000 Mirošovice
• Oprava sila a LSO Zdice
• Oprava dopravních cest v Žatci
• Oprava dopravních cest Sedlec u Mostu

Primagra, a.s.
• Dodávka řetězových kol pro silo Stránčice
• Oprava sušárny obilí LSO 240 Votice
• Dodávka a montáž ocelových zásobníků
• Výměna pytlovací linky na VKS Dobroměřice
• Oprava tažné hlavy redleru

Land-Product a.s.
• Přístavba sila Božice - nová expedice

B HOLZ, s.r.o.
• Dodávka a montáž vzduchotechnického potrubí - provoz Šumná
• Dodávka strojů pro drcení slámy

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.
• Kompletní dodávka provozního souboru peletizační linky na zpracování slámy a nezužitkovatelných odpadů z posklizňových linek

POMONA Těšetice
• Modernizace skladu komodit rostlinné výroby“ farma Purkrábka
• Dodávky šnekových dopravníků
• Oprava drátěného pásového dopravníku

Družstvo vlastníků půdy Ametyst
• Provedení úprav peletovací linky II v Zaječí
• Dodávky a montáže propojovacího dopravníku ve Smrku

Strojírna Šanov spol. s r.o.
• Odsávací systém brusírny odlitků v Šanově
• Stavební práce

Cemex Sand, k.s.
• Oprava třídiče na kamenivo Commader
• Oprava tažného bubnu třídiče Schieftein
• Oprava mostové váhy
• Oprava dopravníků M-70, M-60, elektrické dopravníky válce násypky
• Oplocení areálu

TBG Znojmo s.r.o.
• Rekonstrukce cementového hospodářství
• Úpravy příjmového koše
• Oprava zásobníku kameniva
• Oprava ocelové sloupu

INTEGRA a.s.
• Dodávka šnekového dopravníku
• Oprava vynášecího pásového dopravník Práčích

Agro Jevišovice, a.s.
• Rozšíření kapacity expedičních zásobníků VKS Jevišovice
• Rekonstrukce VKS Plaveč

SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
• Oprava elevátoru
• Oprava řetězového dopravníku
• Stavební práce
• Oprava vynášecího šnekového dopravníku kalů
• Oprava odsávání prachu
• Oprava hradítek
• Oprava dopravních cest

FRITAGRO Nížkov, s.r.o.
• Oprava tgz bramborové linky „Třídění bramborové drtě“

MORKUS Morova s.r.o.
• Dodávka expedičních zásobníků obilí

ZNOVÍN ZNOJMO a.s.
• Stavební, tesařské práce
• Dodávka a montáž ocelové konstrukce uzavřeného silážního žlabu
• Dodávky strojů na paletové plast boxy

Pejšův mlýn Sedlčany spol. s r.o.
• Provedení úpravy moučných sil

ZVU POTEZ a.s.
• Technologického zařízení pro rekonstrukci šrotovny v pivovaru Svijany
• Šéfmontáže technologického zařízení šrotovny v Gruzii
• Dodávky náhradních dílů pro pivovar Gruzie
• Dodávky trubkového šnekového dopravníku